Gruntowy ogród deszczowy, czyli ogrody dla wody

Zbierają wodę z powierzchni np. ulic, chodników, dachów czy parkingów. Dzięki temu, zamiast zniknąć w czeluściach podziemnej sieci kanalizacyjnej, deszczówka może nawodnić rośliny. Te odwdzięczają się, oczyszczając ją z różnego typu zanieczyszczeń – np. metali ciężkich, azotu czy fosforu.

Jak to działa?

  • Podczas opadów, także tych bardzo intensywnych woda spływa z wyżej położonych terenów uszczelnionych (np. ulic), a następnie jest przechwytywana do specjalnie zaprojektowanych niecek obsadzonych roślinami.
  • Gdy niecki całkowicie się wypełnią, nadmiarowa woda zostanie odebrana za pomocą podziemnej sieci lub przeleje się na inny teren zielony.