Mam to w… niecce!

Niecka retencyjna to łagodne zagłębienie terenu, w którym czasowo gromadzi się woda opadowa. Powoli wsiąkając w glebę nawadnia rośliny i grunt. Nieckę warto obsiać łąką  kwietną, która gromadzi wodę dużo skuteczniej niż trawnik, a do tego nie wymaga podlewania i kosi się ją tylko 1-2 razy w roku.

Niecka z łąką kwietną:

  • wspiera bioróżnorodność (m.in. zapewnia pokarm i schronienie dla zapylaczy)
  • zatrzymuje pyły i zanieczyszczenia
  • działa jak naturalny filtr, który oczyszcza zgromadzoną wodę

retencja = gromadzenie wody
infiltracja = wsiąkanie wody w podłoże i zasilanie wód podziemnych
transpiracja= odparowywanie wody z nadziemnych części roślin
fitoremediacja = oczyszczanie wód gruntowych

– to procesy, które zachodzą w niecce retencyjnej, również w kontekście obiegu wody.