O projekcie

Jaki jest cel projektu “Klimat w szkołach metropolii”?

“Klimat w szkołach metropolii” to największy projekt edukacyjny realizowany na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Bierze w nim udział 40 szkół, zarówno  z dużych miast, jak Gdynia, Gdańsk, Tczew, Malbork, Rumia, jak i  małych miejscowości, jak Kłodawa, Bielkówko, Dębogórze czy Linia.  Na terenie szkół zostaną wybudowane zielono-niebieskie inwestycje, przeszkoleni zostaną nauczyciele, a uczniowie  zyskają wiedzę na temat działań proklimatycznych. Wszystko po to, aby podnieść świadomość uczniów, ich rodziców, mieszkańców metropolii  na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków.

Jakie działania są zaplanowane w ramach projektu “Klimat w szkołach metropolii”?

Na terenie każdej ze szkół zgłoszonych do projektu zostaną wybudowane zielono-niebieskie inwestycje. Szkoły mają do wyboru:  skrzyniowy ogród deszczowy, gruntowy ogród deszczowy, nieckę infiltracyjną, kompostownik lub zieloną ścianę

W ramach projektu przeszkoleni zostaną nauczyciele przyrody, biologii lub geografii, otrzymają także niezbędne materiały dydaktyczne. Każda ze szkół dostanie również sadzonki i narzędzia do dodatkowych nasadzeń roślin. Zaprosimy również uczniów do udziału w konkursie „Chrońmy środowisko metropolii”

Uzupełnieniem działań w szkołach jest kampania społeczna mająca na celu informowanie o zmianach klimatu, gwałtownych zjawiskach pogodowych. Powstają filmy edukacyjne, spot reklamowy, broszury i ulotki  informacyjne. Przedstawiamy dobre praktyki w zakresie retencjonowania wody (sprawdź w zakładce Zrób to sam). 

Jak długo potrwa projekt “Klimat w szkołach metropolii”?

Projekt “Klimat w szkołach metropolii” potrwa trzy lata – do wiosny 2024 r. 

Kto realizuje projekt
“Klimat w szkołach metropolii”?

Projekt “Klimat w szkołach metropolii” realizują pracownicy biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot we współpracy z partnerem merytorycznym Gdańskie Wody oraz z partnerem zagranicznym International Development Norway.

Skąd pochodzą pieniądze na realizację projektu “Klimat w szkołach metropolii”?

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS) otrzymał prawie 3,5 mln zł dofinansowania na projekt edukacyjny “Klimat w szkołach metropolii”. W konkursie na najlepsze działania proklimatyczne złożono 82 wnioski, z czego dofinansowanie otrzymało zaledwie 6, w tym wniosek OMGGS pn. “Klimat w szkołach metropolii”.

Projekt jest realizowany w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Dofinansowanie pochodzi ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Dofinansowanie z Funduszy EOG

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zwane potocznie Funduszami EOG i norweskimi to dwa instrumenty finansowe ustanowione przez Państwa Darczyńców (tj. Norwegię, Islandię i Liechtenstein) w zamian za dostęp do wspólnego rynku Unii Europejskiej.

Z tego bezzwrotnego wsparcia korzystają nowi członkowie UE – kilkanaście państw Europy Środkowej i Południowej oraz kraje bałtyckie. Głównym celem Funduszy EOG i norweskich jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami zaangażowanymi w realizację celów tych mechanizmów.

W Polsce realizowana jest III edycja Funduszy EOG i norweskich zaplanowana na lata 2014-2021. Fundusze wdrażane są poprzez kilka obszarów priorytetowych. W ramach obszaru “Środowisko” realizowany jest Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, Ma on na celu złagodzenie zmian klimatycznych i zmniejszenie wrażliwości na zmianę klimatu. To właśnie stąd pochodzą fundusze na projekt “Klimat w szkołach metropolii”.

Operatorem Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Skip to content