Materiały do pobrania

Scenariusze zajęć lekcyjnych

Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków.
Rozwiązania błękitno – zielonej infrastruktury.

Prezentujemy rozwiązania, które wykorzystują potencjał roślin, gleby oraz wody deszczowej. Ich stosowanie poprawia jakość życia ludzi, zwierząt i roślin, szczególnie w miastach oraz innych „zabetonowanych” przestrzeniach, a także wspiera różnorodność biologiczną.

Scenariusze są przeznaczone dla klas 4 i 5 szkoły podstawowej oraz 1 i 2 szkoły ponadpodstawowej. Dotyczą obiektów małej retencji, takich jak ogrody deszczowe i niecki retencyjne oraz innych rozwiązań wspierających przyrodę: zielonych ścian z pnączy oraz kompostowników. Łącznie przedstawiamy 10 scenariuszy, po dwa dla każdego typu infrastruktury, zgodnie z poziomem nauczania.

SCENARIUSZE DO POBRANIA

Materiały dydaktyczne - załączniki do scenariuszy

W załącznikach do scenariuszy zajęć lekcyjnych znajdziecie Państwo prezentacje multimedialne, tablice edukacyjne, karty pracy, plansze, quizy, gry, inspiracje oraz inne pomoce dydaktyczne.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO POBRANIA (zip 913 MB)

Poradnik Klimat na 5!

Wiesz, co zrobić, by ściana zazieleniła się, woda puściła oczko, a ogród korzenie? Chętnie podpowiemy Ci, jak przywrócić równowagę przyrodniczą w Twoim otoczeniu i zwiększyć odporność na skutki zmian klimatu!

Sprawdź jak wpłynąć na poprawę stanu środowiska i zwiększyć odporność na skutki zmian klimatu.

W poradniku prezentujemy rozwiązania zwane błękitno-zieloną infrastrukturą. Wykorzystują one potencjał roślin, gleby oraz wody deszczowej do łagodzenia skutków zmian klimatu.

BROSZURA DO POBRANIA

Filmy partnera projektu International Development Norway

Edukacja klimatyczna w Norwegii

Polityka klimatyczna w Norwegii

Ochrona klimatu w Norwegii – przykłady rozwiązań bazujących na przyrodzie (NBS – nature based solutions)

Prezentacja – Rozwiązania bazujące na przyrodzie (NBS – nature based solutions) w Norwegii – projekty i inicjatywy edukacyjne

Skip to content