Bagna – daj się wciągnąć, czyli Światowy Dzień Mokradeł / World Wetland Day

Plakat informujący o Światowym Dniu Mokradeł

Tereny podmokłe, torfowiska, bagna i mokradła to fascynujące miejsca. 

Czy wiesz że…

  • jedno z takich miejsc odwiedziliśmy niedaleko szkoły podstawowej w Rudnie w ramach projektu Klimat w szkołach metropolii. Zobaczcie relację z tego spotkania.  
  • średnio 1 na 8 osób osób na całym świecie utrzymuje się z terenów podmokłych, zapewniających żywność, wodę czy transport
  • mokradła pomagają w adaptacji do zmian klimatu
  • od 1700 roku zanikło ponad 80% wszystkich mokradeł, a tempo zanikania mokradeł stale rośnie
  • mokradła są osuszane i zabudowywane na potrzeby rolnictwa i budownictwa miejskiego

źródła: 

 

Światowy Dzień Mokradeł obchodzony jest od 1997 roku jako upamiętnienie konwencji ramsarskiej z 1971 roku. Celem konwencji ramsarskiej jest ochrona i utrzymanie w niezmienionym stanie obszarów “wodno-błotnych” takich jak m.in. bagna, torfowiska, wody śródlądowe, najpłytsze przybrzeżne wody morskie i in. Polska ratyfikowała konwencję ramsarską w 1978 roku. Do tej pory podpisały ją 172 państwa.

Tematem obchodów tegorocznego Dnia Mokradeł jestMokradła i ludzie: splecione losy”. W tym dniu organizowane są różne wydarzenia (konferencje, wycieczki edukacyjne, konkursy i in.), których celem jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie znaczenia obszarów wodno-błotnych.

Z okazji Światowego Dnia Mokradeł 2024 dr Musonda Mumba (Sekretarz Generalny konwencji o terenach podmokłych) zachęca do podjęcia działań na trzy sposoby:

  1. Dokonuj świadomych wyborów, aby przestać zanieczyszczać tereny podmokłe.
  2. Dołącz do globalnych wysiłków na rzecz ochrony terenów podmokłych i zarządzania nimi w sposób zrównoważony.
  3. Weź udział w lokalnych działaniach na rzecz odtwarzania terenów podmokłych.

źródło: https://www.worldwetlandsday.org/story/-/detail/dr-musonda-mumba-secretary-general-convention-on-wetlands?redirect=/messages

 

Z okazji Światowego Dnia Mokradeł zachęcamy do skorzystania z inspirujących materiałów edukacyjnych:

przydatne linki:

 

****************

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Klimat w szkołach metropolii to największy projekt edukacyjny realizowany na terenie Metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot. Bierze w nim udział 40 szkół.  Projekt jest realizowany w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Dofinansowanie pochodzi ze środków Fundusze norweskie i EOG oraz budżetu państwa. Metropolia Gdańsk-Gdynia-Sopot realizuje go we współpracy z partnerem merytorycznym Gdańskie Wody oraz z partnerem zagranicznym International Development Norway. Celem projektu jest podniesienie świadomości uczniów, ich rodziców i mieszkańców metropolii  na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków.  Projekt jest realizowany do końca kwietnia 2024 r.

Skip to content