Spotkanie kluczowych instytucji w ramach projektu „Klimat w szkołach metropolii”

Na zdjęciu przedstawiciele instytucji nadzorujących i finansujących projekt „Klimat w szkołach metropolii”, którzy 11 października 2023 roku odwiedzili biuro Metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot.

11 października w biurze Metropolia Gdańsk-Gdynia-Sopot gościliśmy przedstawicieli instytucji nadzorujących i finansujących projekt „Klimat w szkołach metropolii”. Spotkanie było okazją do zaprezentowania szczegółowych informacji o projekcie „Klimat w szkołach metropolii” oraz dotychczasowych jego efektów.

Uczestnicy spotkania

Wśród gości obecnych tego dnia w biurze metropolii znaleźli się reprezentanci Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz znaczących partnerów zagranicznych, takich jak EEA and Norway Grants, Ambasada Norwegii w Polsce, The Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) oraz Norwegian Environment Agency. Wspólne siły tych instytucji świadczą o znaczeniu projektu i determinacji wszystkich zaangażowanych stron, by przyczynić się do walki z globalnym ociepleniem poprzez edukację oraz stosowanie rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury.

Główne punkty spotkania

Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się z obszarem działalności metropolii na Pomorzu. Rozmawialiśmy o inicjatywach i projektach realizowanych wspólnie przez 61 samorządów na Pomorzu w ramach stowarzyszenia metropolitalnego. Prezentowaliśmy nasze działania w takich obszarach jak: transport publiczny, rynek pracy i aktywizacja mieszkańców, ekonomia społeczna, integracja imigrantów, kultura i promocja zdrowia, rozwój lokalnych przedsiębiorstw i ochrona środowiska. W drugiej części spotkania omówiono szczegółowe informacje dotyczące projektu edukacyjnego realizowanego w 40 metropolitalnych szkołach. Jest to dowód na to, jak szeroki jest zakres tego przedsięwzięcia i jak wiele osób będzie miało z niego korzyści.

Kolejnym punktem była dyskusja na temat dotychczasowych działań w ramach projektu oraz wyzwań, które jeszcze przed nami. Ta część spotkania pozwoliła wszystkim zaangażowanym stronom na wymianę doświadczeń, spostrzeżeń oraz planowanie kolejnych kroków.

 

Znaczenie spotkania

Takie spotkania są kluczowe dla sukcesu projektów o tak dużej skali. Umożliwiają one koordynację działań, wymianę informacji oraz budowanie relacji pomiędzy różnymi instytucjami. Wspólna praca nad projektem „Klimat w szkołach metropolii” ma na celu nie tylko edukację młodych ludzi, ale także budowanie świadomości społecznej na temat zmian klimatycznych.

 

Podsumowanie

Projekt „Klimat w szkołach metropolii” to ambitne przedsięwzięcie, które ma szansę wpłynąć na przyszłość naszej planety. Spotkanie z 11 października było dowodem na to, jak wiele różnych instytucji jest gotowych współpracować w celu osiągnięcia wspólnego celu. Wiele jeszcze pracy przed nami. Wkraczamy w kolejny etap projektu, czyli realizację błękitno-zielonych inwestycji w 40 szkołach metropolii. Na ich terenie powstaną: niecki retencyjne, skrzyniowe i gruntowe ogrody deszczowe, kompostowniki i zielone ściany. Powstaną również filmy edukacyjne które w przystępny sposób pomogą zrozumieć młodemu pokoleniu skutki zmian klimatu oraz sposoby które pomogą im przeciwdziałać. W ramach projektu zaprosimy uczniów do udziału w konkursie wiedzy, którego główną nagrodą będzie wyjazd do Norwegii.

Projekt realizowany jest w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa. Jego partnerem merytorycznym są Gdańskie Wody oraz a partnerem zagranicznym International Development Norway.


Jak to zrobić?

Zajrzyjcie do przygotowanego przez nas poradnika “Klimat na 5!”  i dowiedzcie się jak wykonać elementy błękitno – zielonej infrastruktury:
🔹nieckę retencyjną
🔹ogród deszczowy w gruncie
🔹ogród deszczowy w skrzyni
🔹zieloną ścianę
🔹kompostownik

Skąd wziąć pieniądze na przydomowe obiekty do magazynowania wody deszczowej?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) rozpoczął trzecią edycję programu “Moja woda” skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych. W ramach programu można otrzymać dofinansowanie do 6000 zł. Program “Moja woda” ma pomóc w łagodzeniu skutków suszy i przeciwdziałaniu podtopieniom budynków w Polsce.

Wszystkie informacje jak ubiegać się o dotację dostępne są TUTAJ

Skip to content