Magazynuj wodę, ratuj świat – 5 gotowych rozwiązań na Światowy Dzień Wody!

dziewczynka łapie kropy deszczu

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Globalne ocieplenie i ekstremalne zjawiska pogodowe mają wpływ na zasoby wodne na całym świecie. Częstsze susze i powodzie mogą powodować trudności w dostępie do czystej wody pitnej, co dodatkowo zagraża zdrowiu ludzi. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wszyscy dbali o wodę i oszczędzali ją tam, gdzie to możliwe. Pomóc mogą nawet małe codzienne zmiany, takie jak krótsze prysznice czy naprawa przeciekających kranów. 

Z okazji Światowego Dnia Wody zachęcamy wszystkich do refleksji na temat znaczenia wody dla naszego życia i do podjęcia działań na rzecz jej ochrony. 

  • Na świecie przeważają wody słone, to aż 97,5% wody na naszej planecie
  • Woda słodka stanowi 2,5% zasobów wodnych Ziemi, z czego tylko 1% jest zdatny do picia.
  • 40% obszarów na powierzchni Ziemi ma utrudniony dostęp do wody pitnej – pustynie i tereny suche.
  • 2,1 mld osób na świecie nie ma dostępu do czystej wody pitnej…to 1 na 4 osoby bez dostępu do czystej wody pitnej.
  • W Europie ponad 100 mln nie ma dostępu do czystej wody pitnej… to ponad ⅕ mieszkańców Europy bez dostępu do czystej wody pitnej
  • Stan wód na świecie pogarsza się w związku z urbanizacją, rozwojem przemysłu i rolnictwa, wzrostem liczby ludności.

Szacuje się, że zapotrzebowanie na wodę pitną wzrośnie o 55% do 2050 roku.

 

Magazynuj wodę, ratuj świat – 5 gotowych rozwiązań!

Eksperci mówią jasno – samo oszczędzanie wody nie wystarczy, aby uratować świat. Musimy zacząć ją magazynować. W jaki sposób możesz już teraz zacząć działać dla dobra planety i naszej przyszłości? Na ratunek przychodzi mała retencja: kompostujmy, sadźmy pnącza i twórzmy zielone ściany, altany lub ogrodzenia. Warto też założyć nieckę retencyjną z łąką kwietną lub ogród deszczowy w ogrodzie lub naszym najbliższym otoczeniu. Czy wiesz, że skrzyniowy ogród deszczowy można założyć nawet na balkonie? 

W ramach projektu Klimat w szkołach metropolii w 40 szkołach budujemy błękitno-zielone inwestycje, Są to zielone ściany, które izolują i chronią przed słońcem i hałasem, kompostowniki, dzięki którym można zagospodarować resztki ze stołówki oraz skrzyniowe i gruntowe ogrody deszczowe i niecki retencyjne, które gromadzą wody opadowe i mogą stać się oazą bioróżnorodności. 

Stawiając na małą retencję, czyli zatrzymywanie deszczówki w ogrodach deszczowych lub nieckach retencyjnych zmniejszasz ryzyko podtopień oraz zapewniasz roślinom wodę w okresach bezdeszczowych. Obiekty te mogą funkcjonować samodzielnie ale możesz również łączyć je, tworząc system małej retencji. Przy okazji zaprosisz ptaki, owady i inne zwierzęta do swojego otoczenia i zwiększysz bioróżnorodność. Korzystając z dobrodziejstw kompostu wesprzesz życie w glebie, a tworząc zielone ściany sprawisz, że lokalny mikroklimat będzie przyjazny – zatrzymasz pyły i zanieczyszczenia, zwiększysz wilgotność powietrza, wytłumisz hałas i zapewnisz ekologiczną klimatyzację budynku.

Proste instrukcje realizacji kompostowników, zielonych ścian, niecek retencyjnych oraz ogrodów deszczowych znajdziecie w poradniku Klimat na 5!

 

Czytaj także:

>>>Wiesz ile wody zużywasz każdego dnia?

>>>Jak ograniczyć swój ślad wodny?

***************

Klimat w szkołach metropolii to największy projekt edukacyjny realizowany na terenie Metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot do końca kwietnia 2024 r.  Celem projektu jest podniesienie świadomości uczniów, ich rodziców i mieszkańców metropolii  na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków.

Projekt jest realizowany w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszy Norweskich i EOG oraz budżetu państwa. Metropolia Gdańsk-Gdynia-Sopot realizuje go we współpracy z partnerem merytorycznym Gdańskie Wody oraz z partnerem zagranicznym International Development Norway

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

 

Skip to content